Trwa termomodernizacja budynków publicznych


Trwa kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gorlicach. Niedawno modernizację przeszły szatnia przy stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz siedziba Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Kościuszki.

W ramach modernizacji szatni OSiR wykonano:

 • docieplenie ścian fundamentowych przylegających do gruntu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • modernizację instalacji CO z wymianą grzejników, rurarzu, opomiarowanie z możliwością zdalnego monitoringu,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę dachu i stropu nad starą częścią wraz z wymianą pokrycia,
 • docieplenie stropu.


W ramach modernizacji budynku MZUK wykonano:

 • wymianę źródła ciepła dla CWU na pompę ciepła współpracującą z kotłem na biomasę,
 • modernizację instalacji CO z wymianą źródła ciepła, grzejników, rurarzu, opomiarowanie z możliwością zdalnego monitoringu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie zamienne skosów dachowych zamiast stropu.


W zeszłym roku przeprowadzono remonty budynków głównego oraz pomocniczego Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Krakowskiej 5. Trwa natomiast termomodernizacja budynku gospodarczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 przy ul. Krasińskiego 9.

W ramach modernizacji budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 wykonano:

 • docieplenie ścian piwnicy w budynku kotłowni,
 • docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną,
 • docieplenie stropu nad II piętrem,
 • wymianę okien sali gimnastycznej,
 • modernizację instalacji CO wraz z automatyką regulacji instalacji,
 • modernizację instalacji CWU wraz z pomieszczeniem kotłowni,
 • opomiarowanie instalacji CWU i CO z możliwością zdalnego monitoringu,
 • instalację fotowoltaiczną o mocy 26kWp.


W ramach modernizacji budynku pomocniczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 wykonano:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ścian przylegających do gruntu,
 • wymianę okien i luksfery,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • modernizację instalacji CO wraz z automatyką regulacji instalacji,
 • opomiarowanie instalacji CWU i CO z możliwością zdalnego monitoringu.


Na termomodernizację czekają jeszcze budynki:
• Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment A, Rynek 2
• Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment B, Plac Kościelny 2
• Przychodni, ul. Jagiełły 10
• Przychodni, ul. Słoneczna 11 (podpisana została umowa z wykonawcą)

Dzięki termomodernizacji, utrzymanie wszystkich odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Zdecydowanie zyskają one na wartości estetycznej, a sposób ich ogrzewania będzie mniej uciążliwy dla środowiska.


Przypomnijmy, że wspólny wniosek złożony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej zakłada termomodernizację aż 39 budynków na terenie powiatu gorlickiego, z czego 9 obiektów wymienionych wcześniej, mieści się na terenie Gorlic. Koszt całego projektu to 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 14 155 574,37 zł.

Dofinansowanie tej dużej inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Tagi