Dwa gorlickie projekty z dofinasowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych!

Rozbudowa drogi przy ulicy Karwacjanów oraz budowa łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka – to gorlickie projekty, które znalazły się na podstawowej liście zadań gminnych z dofinansowaniem, zatwierdzonej wczoraj przez Prezesa Rady Ministrów. Łączna kwota dofinansowania to 1 823 394 zł!

W sierpniu ubiegłego roku, Miasto Gorlice złożyło dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20, Miasto Gorlice” uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 683 140,00 . Wartość zadania wg kosztorysów inwestorskich, ogółem wynosi 1 381 977,55 zł.

Zadanie „Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+020,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice” zakłada połączenie ul. Stróżowskiej (za cmentarzem żydowskim), z niedawno wyremontowanym fragmentem ul. Korczaka, za cmentarzem wojennym nr 91. Łącznik stanie się alternatywną drogą dla mieszkańców osiedla Korczak, a także poprawi skomunikowanie dwóch gorlickich miejsc pamięci. Wartość zadania, wg kosztorysów inwestorskich, wynosi ogółem 2 321 467,33 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowi 1 140 254,00 zł.

Obie inwestycje realizowane będą w 2020 roku.

Tagi