Trwa remont chodnika przy ul. Słonecznej

Trwają prace związane z realizacją kolejnego zadania, wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja zakłada remont chodnika wzdłuż bloków przy ulicy Słonecznej 12 i 14.

Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Gorlice oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska”.

Roboty zakładają m.in. wymianę krawężników, rozebranie zniszczonych płyt chodnikowych, roboty ziemne oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawcą prac jest firma Gor-Bud s.c. z Gorlic.