Umowa na modernizację odcinka DW nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla podpisana

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Województwo Podkarpackie podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło”. Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmuje modernizację podkarpackiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w kilometrażu 21+475 - 28+967. Całkowita długość odcinka wynosi 7,274 km.

Projekt został przygotowany jako wspólne przedsięwzięcie Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działa w roli lidera, a jego słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Całkowita wartość projektu: 6 172 831,60 euro.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce.

Po stronie słowackiej zmodernizowany będzie odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

Modernizacja odcinka DW 993 po stronie Województwa Małopolskiego
Analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi nr 993 Województwo Małopolskie. 18 marca 2020 r. został ogłoszony przetarg na modernizację odcinków DW 993 Gorlice – Lipinki. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji następujących odcinków DW 993 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:
- odcinek 1 – odc. 030 od km 0+261,20 do km 1+949,00 o długości 1 656,21 m,
- odcinek 2 – odc. 040 od km 0+504,80 do km 1+155,80 o długości 637,45 m,
- odcinek 3 – od odc. 040 km 2+140,00 do odc. 060 km 0+016,55 o długości 871,55 m.

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ZDW Kraków, mat. własne

Tagi