Ulica Kombatantów z nową nawierzchnią

Zakończył się remont kolejnego odcinka ul. Kombatantów. Zaniedbana przez wiele lat droga, dzięki sukcesywnym remontom zyskała kolejny fragment nowej i bezpiecznej nawierzchni.

Prace objęły profilowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej.

Przypominamy, że w zeszłym roku wyremontowany został fragment ulicy Kombatantów od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Graniczną.

Nowa nawierzchnia z pewnością wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich poruszających się tą drogą.