Kolejne ścieżki pieszo - rowerowe w mieście


Zakończyła się budowa i wyznaczanie ścieżek pieszo - rowerowych w ciągu ulic Bieckiej, Solidarności, Michalusa i Chopina. Jest to pierwsza część prac, na które Miasto Gorlice pozyskało prawie milion złotych dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego.

Przypominamy, że realizowany projekt przewiduje budowę 2 tras pieszo – rowerowych, wraz z oznakowaniem i miejscem odpoczynku na każdej z nich, na odcinkach:

  • A – B – w ciągu ulic: Batorego i Kochanowskiego,
  • C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, Solidarności, Michalusa, Chopina (etap zakończony)


Na odcinku C - D poszerzono chodnik w ciągu ul. Bieckiej (od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Michalusa). Ponadto wzdłuż ul. Chopina i Solidarności zmodernizowano ciąg pieszy oraz wybudowano ok. 600 metrów nowego chodnika. Wykonawcą robót była firma Trans Hand Bud.

Niedawno został wyłoniony wykonawca odcinka A – B, którego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2020. Przy okazji budowy ścieżek, Miasto ze swoich środków wybuduje łącznik ul. Batorego z ul. Kochanowskiego oraz jeszcze w tym roku przeprowadzi, remont odcinka ul. Kochanowskiego na długości ok. 600 metrów. Realizacja ścieżek pieszo-rowerowych odbywać będzie się w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powstaniem nowych ścieżek  - uczulamy! Wszelkie próby pozostawienia samochodu oraz zatarasowania ścieżki, są niezgodne z prawem i mogą skutkować mandatem karnym!  Zwracajmy uwagę na znaki, szanujmy siebie nawzajem i nową przestrzeń.

O przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” pisaliśmy tutaj.