Powstają kolejne trasy pieszo-rowerowe


W Gorlicach powstają kolejne trasy pieszo-rowerowe, które już niebawem będą służyć gorliczanom i turystom odwiedzającym nasze miasto! Na ich realizację Miasto Gorlice otrzymało prawie milion złotych dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego.

Realizowany projekt przewiduje budowę 2 tras pieszo – rowerowych, wraz z oznakowaniem i miejscem odpoczynku na każdej z nich, na odcinkach:

  • A – B – w ciągu ulic: Batorego i Kochanowskiego,
  • C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, Solidarności, Michalusa, Chopina.


Na odcinku C - D poszerzono już chodnik w ciągu ul. Bieckiej (od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Michalusa) i rozpoczęto prace związane z przebudową chodnika wzdłuż ul. Solidarności i Chopina.  Wartość zadania to 882 000 zł, a wykonawcą tych robót jest firma Trans Hand Bud.

3 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie budowy odcinka A – B w ciągu ulic Batorego i Kochanowskiego.

O przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” pisaliśmy tutaj.