Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego

Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego

Treść

Miasto Gorlice w ramach Projektu Partnerskiego z Gminą Sękowa, przystąpiło do realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3 402 714,51 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w wysokości 67,5 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi ogółem 1 867 343,27 zł. Wartość projektu dla Miasta Gorlice wynosi 1 156 211,39 zł, dofinansowanie 780 442,66 zł. Wartość projektu dla Gminy Sękowa wynosi 1 610 223,16 zł, dofinansowanie 1 086 900,61 zł. Wkład własny ogółem wynosi: 1 535 371,24 zł.

Projekt realizowany przez Gminę Sękowa i Miasto Gorlice na terenie powiatu gorlickiego, ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Gorlickiej oraz wzmocnienie jej potencjału gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i terenowe. Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie produktu turystycznego Gminy Sękowa poprzez modernizację istniejącego kompleksu narciarskiego w Małastowie, w tym poprzez budowę nowego wyciągu narciarskiego oraz infrastruktury towarzyszącej oraz montaż niezbędnego sprzętu dla rekreacji letniej i zimowej.

Miasto Gorlice na swoim terenie, w ramach projektu zamierza rozbudować stok narciarski, w szczególności poprzez:
1. zakup i montaż wyciągu talerzowego wraz z infrastrukturą,
2. zakup armatek śnieżnych,
3. przygotowanie zaplecza sanitarnego,
4. przygotowanie mini snow-park'u,
5. zakup flar, bramek oraz fotokomórki do ustawienia toru zjazdu z bramkami z pomiarem czasu – do indywidualnego i grupowego wykorzystania,
6. zakup i montaż pompy głębinowej do zaśnieżania stoku,
7. przygotowanie oświetlenia,
8. utwardzenie nawierzchni parkingu
9. budowę wiaty do przechowywania sprzętu zimowego.

Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie wymiernych rezultatów, przede wszystkim w postaci zwiększenia liczby turystów, zmiany segmentacji ruchu turystycznego oraz wzmocnienia segmentu turystyki pobytowej, w szczególności na rynku gorlickim  i sąsiednich. Skutkiem realizacji projektu ma być między innymi zwiększenie zaangażowania mieszkańców w troskę o własne zdrowie i kondycję fizyczną.


Rusza wyciąg Małastów!

 
 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach uprzejmie informuje, że w czwartek 23 stycznia 2020 r. rusza WYCIĄG NARCIARSKI. Czynny będzie w godzinach 9.00 - 20.00, od poniedziałku do niedzieli.

Poniżej w linku załączamy cennik, który obowiązuje w sezonie 2020. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 603 553 069. Przy wyciągu będzie również do dyspozycji wypożyczalnia sprzętu narciarskiego - 692 011 964. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników białego szaleństwa.

CENNIK