Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ulica Łokietka wodok z drona

Ulica Łokietka w nowej odsłonie

Treść

Logo programu Fundusz Dróg Samorzadowych
Fundusz Dróg Samorządowych - Małopolska

Jedna z największych miejskich inwestycji drogowych w ostatnich latach dobiegła końca. Mowa o rozbudowie ul. Łokietka, która objęła odcinek o długości 1,7 km i pochłonęła blisko 9,5 miliona złotych! Przez lata zaniedbana droga dziś jest godna swojej "królewskiej" nazwy.
Ul. Łokietka po remoncie
Miasto Gorlice, na realizację powyższego zadania pozyskało dofinansowanie w ramach II edycji Funduszu Dróg Samorządowych – dotacja opiewa na kwotę 4 563 709,00 zł. Dodatkowo, wkład własny samorządu zasiliły środki w wysokości 1 903 188,54 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Remon ulicy Łokietka
Całość inwestycji objęła odcinek drogi powyżej skrzyżowania z ulicą Pocieszka do Brzezinki oraz od Brzezinki do skrzyżowania z ulicą Węgierską, gdzie niewygodne zakręty zostały zniwelowane do prostszego i krótszego odcinka.
Łokietka widok z drona
Wyczekiwany przez liczne grono gorliczan remont dobiegł końca. Ze względu na szeroki zakres robót, na efekty musieliśmy poczekać. W tym miejscu dziękuję mieszkańcom ulicy za wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie prowadzonych prac oraz życzę komfortowego użytkownia. – mówi Burmistrz Rafał Kukla.
Stan przed remontem.
Stan przed remontem.

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania objął prace związane z: siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią gazową, modernizacją oświetlenia, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej i elektrycznej, przebudową skrzyżowania pomiędzy ul. Łokietka i ul. Węgierską, konstrukcją jezdni, chodników, zjazdów, nasadzeniem zieleni, oznakowaniem pionowym i poziomym, robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi i wykończeniowymi oraz nadzorem inwestorskim. 
Ulica przed remontem
Stan przed remontem.

Działania Burmistrza Rafała Kukli związane z pozyskaniem dofinansowania na remont, wsparte zostały przez Barbarę Bartuś Poseł na Sejm RP, za co w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować.
Przebudowa ulicy
Ulica Łokietka wyremontowana
Efekty remontu
Jezdnia po remoncie