Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi istnieje konieczność złożenia przez właścicieli nieruchomości w terminie do 31.01.2020 r. nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, pozostanie w zorganizowanym przez gminę systemie gospodarki odpadami, wymaga złożenia pisemnej zgody.

Druki deklaracji i zgody zostaną w najbliższych dniach dostarczone do właścicieli nieruchomości wraz z informacją o stawkach opłat.

Dokumenty te można również pobrać poniżej:

INFORMACJA

DRUK DEKLARACJI

ZGODA

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, pokój 11B, tel. 18 35 51 247.