MPGK z nowoczesnym WUKO!

WUKO to metoda hydro-dynamicznego czyszczenia rur kanalizacyjnych. Jest bezpieczna dla środowiska, gdyż nie wykorzystuje się w niej detergentów, środków żrących lub substancji niebezpiecznych. Do jej przeprowadzenia niezbędny jest specjalistyczny pojazd. Dzięki dotacji pozyskanej w ramach realizowanego zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice”, która wyniosła 765 000 zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach właśnie wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt do tego typu zadań.

Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać kolejne fundusze na rozwój MPGK. Zakup nowoczesnego samochodu to kolejny krok w stronę racjonalnej gospodarki na miarę XXI wieku. Do sieci MPGK podłaczone jest praktycznie całe miasto i kilka okolicznych miejscowości, więc zakup takiego sprzętu był konieczny – mówi Burmistrz Rafała Kukla.

Wartość samochodu to 1 600 000 zł brutto, w tym dofinansowanie z POIiŚ wyniosło 765 000 zł. Na wkład własny udało się pozyskać pożyczkę z NFOŚ i GW w wysokości 535 813,01 zł. Dzięki temu używany od 35 lat sprzęt, wreszcie został zastąpiony! Dotychczas do akcji udrażniania kanalizacji jechały 2 samochody. Teraz będzie to jeden wóz, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie kosztów. Nowy samochód wyposażony jest w zbiornik dwudzielny na wodę czystą i brudną o pojemności 8 tys. litrów, co pozwala wykonywać prace konserwacyjne i czyścić kolektory bez dodatkowego sprzętu. – mówi  Prezes MPGK w Gorlicach Janusz Ząbek. Dodatkowym atutem jest podgrzewany zbiornik, który umożliwia pracę w niskiej temperaturze, nawet do -10 °C - dodaje.

Zakup samochodu specjalnego WUKO, to kolejna inwestycja realizowana przez MPGK w Gorlicach. Niedawno zakończył się I etap największej(blisko 7 milionowej) inwestycji w ostatnich latach - przebudowy magistrali ciepłowniczej, o której pisaliśmy TUTAJ. Na ukończeniu są kolejne prace mające na celu obniżenie strat ciepła na przesyle, które obejmą także usuwanie szpecących rur znajdujących się wzdłuż ul. Bieckiej. Ponadto na terenie gorlickiej oczyszczalni ścieków powstaje nowy obiekt technologiczny - stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, o której pisaliśmy TUTAJ. Zadanie o wartości blisko 8 milionów obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych wraz z dostawą, montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni.

Samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwoziu marki Scania zakupiony został w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Dostawcą jest firma: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o. o. w Kielcach.