Rusza inwentaryzacja źródeł ciepła!

Rozpoczęła się inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Gorlice, która przeprowadzana jest w celu przygotowania odpowiedniej pomocy finansowej dla mieszkańców w zakresie dostosowania źródeł ciepła do wymogów „uchwały antysmogowej”.

Przy staraniu się o środki zewnętrzne na ten cel niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju źródeł ciepła stosowanych w budynkach, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków oraz montażu odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych.

Przekazane przez mieszkańców informacje będą niezwykle użyteczne i zostaną wyłącznie wykorzystane do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Inwentaryzacja będzie prowadzona w dogodnej dla mieszkańca formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego: https://link.do/ankietagorlice
  2. pisemnej, poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest TUTAJ:    oraz dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gorlicach lub odesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2 pok. 7B, 38-300 Gorlice
  3. elektronicznej, poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza: (aby pobrać formularz kliknij TUTAJ) na adres e-mail: ekodoradca@um.gorlice.pl
  4. udzielając informacji członkom Zarządów Osiedli, upoważnionym do przeprowadzania ankietyzacji źródeł ciepła, posiadających pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Gorlice

*gotowe formularze można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne wypełnienie ankiety.

Osoby, które wypełniały ankietę wcześniej niż w roku 2019, prosimy o ponowne jej wypełnienie, gdyż większość nie została wypełniona prawidłowo tj. nie podano adresu, wypełniono tylko jedną stronę ankiety, nie podano wszystkich wymaganych danych – przez co program nie zapisał ankiety i budynek nie został wprowadzony do bazy inwentaryzacji.

Na obszarze Miasta Gorlice obowiązuje Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego (tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która stanowi akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupełnioną ankietę!

Dodatkowych informacji udziela:

Kamila Pakuła
Eko-doradca Urzędu Miejskiego w Gorlicach
ul. Rynek 2

segm. B p. 7B
tel. 18 355 12 33
kom. 572 908 868