Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Informacja na temat możliwości pozyskania środków finansowych na odnawialne źródła energii oraz instalacje związane z wymianą źródeł ciepła.

Urząd Miejski w Gorlicach oraz Związek  Gmin Ziemi Gorlickiej informuja, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3.

Na działania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika lub pompy ciepła możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, a na działania związane z wymianą źródeł ciepła tj. modernizację kotłowni kwota dofinansowania może sięgać  8.000,00 zł.

Z uwagi na planowane terminy naboru wniosków (IV kwartał 2016 r.) prosimy mieszkańców Gorlic zainteresowanych udziałem w projekcie o wypełnienie DEKLARACJI i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Wydział Inwestycji i Rozwoju - Dział Funduszy Zewnętrznych (pok. Nr 209, II piętro) w godzinach: poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30. Deklaracje będą przyjmowane do 30 czerwca 2016 roku.

Z osobami, które wyrażą chęć udziału w projekcie przewiduje się zorganizowanie spotkania informacyjnego.

Ankieta/deklaracja

Prezentacja informacyjna

Tagi