Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
studnia

Woda w źródełkach przy ul. 11 Listopada i Warneńczyka niezdatna do picia!

Treść

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał komunikat o niezdatności do spożycia  wody ze źródełek przy ulicach 11 Listopada i Warneńczyka.

Działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024г., poz. 416), § 20 ust. 1 pkt 8 i zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody ze źródełek przy ul. 11 Listopada i Warneńczyka, pobranych w dniu 6.05.2024 r., stwierdzono, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

Prosimy, aby nie spożywać wody z wyżej wymienionych ujęć.

Woda ze źródełka przy ul. Hallera jest zdatna do picia.