Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zdjęcie kompostownika.

Kompostowniki dla mieszkańców Miasta Gorlice

Treść

Burmistrz Gorlic informuje, że Miasto Gorlice przystąpiło do programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w przydomowe kompostowniki.

W związku z przyznanym dofinansowaniem, planowany jest zakup 65 sztuk wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów darowizny.

Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku udziału  w programie w Biurze Obsługi Klienta w dniach od 6 do 24 maja 2024 r.  Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miasta Gorlice (poniżej artykułu), oraz w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w programie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jeden budynek jednorodzinny może uzyskać tylko 1 kompostownik.

Wniosek o przydział kompostownika może składać osoba, która jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie Miasta Gorlice nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym lub  w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

Uwaga: pierwszeństwo w przyznawaniu kompostowników będą mieli mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy do momentu złożenia wniosku o przekazanie kompostownika w okresie ostatnich 6 miesięcy nie kompostowali, a przed podpisaniem umowy o jego użyczenie zadeklarowali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że będą kompostować bioodpady  stanowiące odpady komunalne na terenie nieruchomości.

Regulamin i wniosek do pobrania tutaj (doc., 28 kb)