Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Stos węgla z informacją o naborze.

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa w 2023 roku

Treść

W związku z kontynuacją przez Miasto Gorlice dystrybucji węgla w cenach preferencyjnych, mieszkańcy mogą już składać wnioski o jego zakup na rok 2023.

W ten sposób można nabyć paliwo w ilości do 1,5 tony. Wnioski można składać od 2 stycznia, a dystrybucja węgla potrwa do 30 kwietnia br. Zachęcamy osoby uprawnione do jak najszybszego składania tych dokumentów.

Wniosek na bieżący rok dostępny jest TUTAJ (doc., 40 kb).

Przypominamy, że o zakup węgla w cenie 1.950 zł za tonę, może starać się osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego usytuowanego na terenie Miasta Gorlice, której:

  • przyznano dodatek węglowy lub
  • pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy lub
  • dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton.

Wypełniony dokument należy złożyć:

  • pisemnie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie: 18 35 51 247, 18 35 51 233.