Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ciepła woda miejska trafi do setek mieszkań!

Ciepła woda miejska trafi do setek mieszkań!

Treść

160 mieszkań z dostępem do miejskiej ciepłej wody użytkowej. To efekt pierwszego etapu zadania, na realizację którego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pozyskało ponad 3,2 mln dofinansowania! Powyższe działania prowadzone przez Miasto Gorlice i MPGK, prócz poprawy komfortu mieszkańców, mają również aspekt proekologiczny, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2.

W tym miesiącu zakończona została budowa sieci ciepłej wody użytkowej oraz wymienników ciepła w budynkach wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej 4, 4a, 6a, których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” oraz przy ul. Konopnickiej 6, którego administratorem jest GTBS Sp. z o. o. w Gorlicach. Koszt prac w tym etapie wyniósł 636 988,00 zł, a wartość całkowita dofinansowania to 517 875,00 zł.

Drugi etap prac rozpocznie się w przyszłym roku. W latach 2023-2024 planowanie jest wykonanie przyłączy oraz wymienników ciepłej wody użytkowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej 13 (którego administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska") i Konopnickiej 19, 23, 25 (których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”) oraz budowa sieci ciepłowniczej i ciepłej wody użytkowej przy ul. Szpitalnej 25, 27, 29. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w tym etapie to 2 832 869,00 zł.

W ramach dwóch etapów prac wykonane zostanie w sumie 0,8 km sieci ciepłowniczej, 14 węzłów cieplnych o łącznej mocy 1,5649 MWt, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 14,05 Mg/rok. Szacowane koszty dwóch etapów inwestycji to 4 050 305,15 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane projektu - 3 277 931,00 zł.

Zadanie „Dystrybucja ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb podgrzania wody w wytypowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Gorlice”, realizowane jest w ramach programu priorytetowego 5.2 „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo powiatowe”.