Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Dwa psy na smyczy.

Sprzątajmy po swoich psach!

Treść

Napis Drodzy Mieszkańcy Gorlic.
Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku. Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze oraz o tym, czy środowisko, w którym mieszkamy będzie zdrowe i przyjazne. Dlatego też pragnę przypomnieć o podstawowych zasadach dotyczących właściwego utrzymania psów na terenie Miasta, w tym głównie osiedlach mieszkaniowych. Wytyczne te określa szczegółowo obowiązujący Regulamin utrzymania czystości  i porządku, w którym szczególną uwagę zwracam na: „obowiązek niezwłocznego usuwania nieczystości po psie”.

Niestety praktyka dnia codziennego wskazuje, że tylko nieliczne osoby stosują się do uregulowań zawartych w Regulaminie, w tym między innymi do sprzątania po zwierzętach. Efektem takiego postępowania są nagminnie zanieczyszczone oznakowane zieleńce, trawniki  i chodniki na terenach ogólnie dostępnych.

W trosce o zachowanie należytej estetyki zakupiliśmy jednorazowe zestawy higieniczne do sprzątania po psach wyprowadzanych na spacer, są one dostępne bezpłatnie w Urzędzie Miejskim.

Jeszcze raz uprzejmie Państwa proszę o zrozumienie i poważne potraktowanie istniejącego problemu, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków sanitarno – porządkowych. Nie zaśmiecajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, zróbmy wszystko, aby nasze Miasto stało się przykładem dla innych.
Podpis burmistrz Miasta Gorlice.