Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ratusz i Miejski Zespół Szkół nr 3 bez barier architektonicznych!

Ratusz i Miejski Zespół Szkół nr 3 bez barier architektonicznych!

Treść

Miło nam poinformować, że do miejskiego budżetu trafi blisko 260 000 zł, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością ruchową będą mogły łatwiej poruszać się m.in w gorlickim Ratuszu!
Podpianie umowyDziś (18.06) w głównej sali Kasztelu w Szymbarku, miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na przekazanie środków z PFRON. Na liście beneficjentów znalazł się także wniosek złożony przez Miasto Gorlice na dostosowanie budynków gorlickiego magistratu oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dotacjom siedziba Urzędu Miejskiego – Ratusz i dawny budynek „dwójki” oraz gmach szkoły w Gliniku, staną się bardziej dostępne, m.in. poprzez budowę wind.
Podpisanie dokumentów

„Przebudowa budynku Ratusza”

Głównym celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w gorlickim magistracie poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych segmentu B – przebudowa wejścia, montaż dźwigu osobowego, przystosowanie łazienek do obowiązujących norm i przepisów oraz skomunikowanie obydwu budynków (A i B) na pierwszym piętrze, za pomocą przejścia z pochylnią dla wózków inwalidzkich.

Łączny koszt realizacji projektu to 521 690,54 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł.

Przystosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową zachęci je do wychodzenia z domu, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i obywatelskim miasta i regionu, co będzie stanowiło wartość dodaną projektu.

Szczegółowy zakres robót :

  • wykonanie windy dla niepełnosprawnych w segmencie B od poziomu piwnic do poziomu drugiego piętra (4 kondygnacje),
  • budowę przejścia pomiędzy segmentem A i segmentem B budynku Ratusza wraz z pochylnią (umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku A – I piętro),
  • dostosowanie dojścia (wejście do budynku) do segmentu B dla osób niepełnosprawnych od strony Placu Kościelnego (pomieszczenie holu wejściowego przy projektowanej lokalizacji windy osobowej i pochylni),
  • wykonanie prac budowlanych związanych z remontem i przystosowaniem zespołów sanitarnych zlokalizowanych nad sobą na 1 i 2 kondygnacji budynku B.

To nie jedyne zmiany jakie zajdą w siedzibie Urzędu Miejskiego. Przypominamy, że obecnie trwa postępowanie przetargowe na termomodernizację gorlickiego Ratusza.
Podpisanie umowy dofinansowania„Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa wewnętrznej pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych”

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach, poprzez umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym poruszania się wewnątrz budynku – poprawa dostępności wejścia, parteru, I piętra oraz do piwnicy, poprzez zakup i montaż platformy windowej.
Przekazanie umowy
Ponadto, w zakres planowanej inwestycji wchodzi budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, która stanowić będzie połączenie między chodnikiem, a wejściem do budynku.

Łączny koszt realizacji projektu to 306 455,69 zł , przyznana kwota dofinansowania wynosi 107 259,49 zł.

Projekty realizowane będą ze środków PFRON w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla obszaru B.