Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zapraszamy na szkolenie dot. zasad realizacji i rozliczania grantów

Zapraszamy na szkolenie dot. zasad realizacji i rozliczania grantów

Treść

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza na szkolenie dot. zasad realizacji i rozliczania grantów, w związku z realizacją Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Warsztat odbędzie się 22 czerwca 2021 roku (wtorek), w Gorlicach, w godzinach 9:00-15:30. Dokładny adres zostanie podany później.

Program szkolenia obejmuje:

  • zasady realizacji, promocji i monitorowania inicjatyw w ramach Programu Grantowego,
  • zasady przygotowania i gromadzenia dokumentacji projektowej,
  • zasady i wskazówki odnośnie przygotowania sprawozdania z realizacji inicjatywy,
  • czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad wdrażania projektów.

Zgodnie z zapisami umowy, udział w warsztacie jest obowiązkowy dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej.

Każdy grantobiorca deleguje 1 osobę do udziału w nim.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – podczas szkolenia przewidziano obiad oraz przerwę kawową. Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wskazanie osoby delegowanej do udziału w szkoleniu oraz jej preferencji żywieniowych - do dnia 16.06.2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ZKjtBAN6JB8bk5pJ9

Źródło: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych