Umowa na remont GCK podpisana!

Pod koniec maja informowaliśmy, że Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych na modernizację Gorlickiego Centrum Kultury. Co za tym idzie, w przyszłym roku rozpocznie się generalny remont GCK za prawie 8 milionów złotych! Wczoraj (12.11) w Krakowie burmistrz Rafał Kukla podpisał umowę na dofinansowanie tych prac.

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację przejdzie sala widowiskowa, scena i jej elementy, powstanie sala kinowa, kawiarnia oraz pokoje gościnne dla artystów.

Nasze Centrum Kultury zyska dużo większe możliwościGeneralny remont wnętrz potrzebny był od dawna, ale są to koszty niemożliwe do zrealizowania bez pozyskanego wsparcia w postaci funduszy zewnętrznych. Za pomoc, w pozyskaniu tych środków, serdecznie dziękuję członkom Zarządu Województwa Małopolskiego poprzedniej i obecnej kadencji oraz Pani Poseł Barbarze Bartuś – mówi burmistrz. Nareszcie budynek stanie się kulturalną wizytówką Gorlic oraz zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepelnosprawnych. – dodaje.

Proces aplikacyjny o środki na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" Miasto Gorlice rozpoczęło już w 2018 r., w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Szacunkowa wartość projektu wynosi 7 894 731,40 zł.

Następnym krokiem w realizcji zadania będzie postępowanie przetargowe. Szczegółowy zakres prac, jakie zamierza zrealizować Miasto Gorlice w ramach projektu obejmie:

 • Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;
 • Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;
 • Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;
 • Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;
 • Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;
 • Przebudowę podłogi sali widowiskowej;
 • Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
 • Budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;
 • Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
 • Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;
 • Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;
 • Renowację wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;
 • Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;
 • Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.
Tagi