Czasowa zmiana organizacji zajęć w MP nr 2

Dyrektor  MZS nr 3 informuje, iż w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Organem Prowadzącym, podjęta została decyzja o czasowej zmianie organizacji zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 2.

Grupa Zerowa od poniedziałku (19.10) do piątku (23.10) przechodzi na nauczanie zdalne.

Decyzja podjęta została w związku ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 u jednego z pracowników Miejskiego Przedszkola nr 2 w Gorlicach. Szczegółowe informacje będą przekazywane bezpośrednio do rodziców.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie procedur zalecanych przez odpowiednie służby.