Gorliczanie wybrali zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego. Będzie pięknie!

Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2021 rok rozstrzygnięty! Walka była wyjątkowo wyrównana. Wygrał projekt na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim w Gorlicach, który zakłada podświetlenie kładki pieszej prowadzącej do parku, budowę wybiegu dla psów oraz stacji naprawczych dla rowerów.

Ponadto w projekcie przyszłorocznego budżetu Gorlic ujętych zostanie 12 projektów osiedlowych. Remonty nawierzchni ulic i chodników, oświetlenie uliczne, zielony dziedziniec, budowa i remonty parkingów, wykonanie drogi dojazdowej, zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjnych – to zadania osiedlowe, które wybrali mieszkańcy w ósmej edycji budżetu obywatelskiego Gorlic.

Mieszkańcy wybierali w tym roku spośród 31 projektów, w tym 7 ogólnomiejskich i 24 osiedlowych. Na realizację pomysłów gorliczan przeznaczono w tej edycji 900 tys. zł, z czego 300 tys. zł na zadania ogólnomiejskie, a 600 tys. zł na zadania osiedlowe.

Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2021 z listy projektów ogólnomiejskich zwyciężyło zadanie pt. No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim, opiewające na łączną kwotę: 300 000 zł. Projekt otrzymał 451 ważnych głosów.

Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie:

 • No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim – 451 głosów
 • Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią – 435 głosów
 • Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach – 420 głosów
 • Poprawa infrastruktury sportowo-treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza – 376 głosów
 • Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25 – 296 głosów
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na ścieżce rowerowej od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską – 277 głosów
 • Biblioteka czynna całą dobę! Montaż książkomatu i infrastruktury  rowerowej przy MBP w Gorlicach – 108 głosów

W poszczególnych osiedlach zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”

 • Zielony dziedziniec - 107 głosów

OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”

 • Wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze -  125 głosów

OSIEDLE NR 3 „KROMERA”

 • Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2 po prawej stronie od wejścia na podwórko w zakresie obszaru około 4 arów poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni. - 61 głosów

OSIEDLE NR 4 – „MARIAMPOL”

 • Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa – bloki 3 i 7 -  96 głosów

OSIEDLE NR 5 – „MŁODYCH”

 • Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach - 173 głosy

OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”

 • Utwardzenie placu przy bloku Żeromskiego 22 - 389 głosów

OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”

 • Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem – 110 głosów

OSIEDLE NR 8 – „KORCZAK”

 • Remont parkingu przed budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach - 116 głosów

OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”

 • Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola na przydrożnym rowie odwadniającym - etap II - 114 głosów

OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃSKICH”

 • Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna - 80 głosów

OSIEDLE NR 11 – „ŁYSOGÓRSKIE”

 • Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej - 61 głosów

OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃSKIEGO”

 • Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym, prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego – 103 głosy

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Gorlice złożono łącznie 2786 kart do głosowania, wśród których 2595 kart było ważnych, a 191 nieważnych (powody nieważności: zagłosowała nieuprawniona osoba; wpisano nieprawidłowe dane, wybrano zbyt wiele projektów, zagłosowano więcej niż jeden raz). 92 proc. głosów oddano przez Internet, a 8 proc. głosów papierowo.Szczegółowe wyniki głosowania na stronie: www.budzetobywatelski.gorlice.pl

Tagi