Rozpoczęło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Miasta Gorlice 2021

21 września rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2021 rok. Na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której gorliczanie mogą w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos nie wychodząc z domu! Głosowanie potrwa do 4 października. Zachęcamy wszystkich gorliczan do oddawania swoich głosów!

Do Urzędu Miejskiego w Gorlicach wpłynęły łącznie 34 wnioski (8 o charakterze ogólnomiejskim oraz 26 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 31 propozycji zostało zweryfikowane pozytywnie. Spośród tych projektów 7 zadań ma charakter ogólnomiejski (dwa zadanie zostały połączone w jedno), a 24 osiedlowy.

Kto może głosować?
Głosować mogą mieszkańcy posiadający stałe i czasowe zameldowanie na terenie Gorlic, którzy w bieżącym roku ukończyli bądź ukończą 16 lat.

Jak głosować?
Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka.

Gdzie głosować?

Głosowanie elektroniczne
Głosować można elektronicznie (przez Internet) poprzez formularz dostępny na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl: (Głosowanie będzie możliwe od 21 września do 4 października do godziny 24:00).

  • Po wejściu na stronę budzetobywatelski.gorlice.pl należy wybrać zakładkę „Głosuj” lub "Głosuj online".
  • Następnie można oddać po jednym głosie na zadanie ogólnomiejskie (kliknij „wybierz”) oraz osiedlowe (kliknij „wybierz”).
  • Jeśli zakończyłeś wybór projektów kliknij przycisk „Dalej”.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, numer PESEL.
  • Zaakceptuj politykę prywatności systemu.

W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny (SMS jest bezpłatny), który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do potwierdzenia oddania maksymalnie dwóch głosów.
Kliknij „Zagłosuj”.
Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z opisem poszczególnych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (zakładka „przeglądaj zadania”).

Głosowanie tradycyjne „papierowe” w Pawilonie Historii Miasta
Zagłosować można także tradycyjnie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości otrzymają Państwo kartę do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta można głosować od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Uwaga! Jeśli zagłosujesz przez Internet to nie będziesz mógł/a zagłosować w sposób tradycyjny wypełniając kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta i odwrotnie. Pamiętaj, że TYLKO JEDEN RAZ możesz zagłosować na zadanie osiedlowe i TYLKO JEDEN RAZ na zadanie ogólnomiejskie.

Lista projektów do głosowania:

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1. Biblioteka czynna całą dobę! Montaż książkomatu i infrastruktury  rowerowej przy MBP w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na ścieżce rowerowej od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską
Szacunkowy koszt zadania: 150 000 zł
3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł
4. Poprawa infrastruktury sportowo-treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł
5. Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł
(Zespół ds. budżetu obywatelskiego po przeanalizowaniu dwóch odrębnie złożonych projektów dotyczących remontu tego samego fragmentu ulicy Konopnickiej, zdecydował
o połączeniu ich w jeden wniosek. Zakres zadania pn. „Remont ulicy Konopnickiej – wykonanie nowej nakładki asfaltowej” był tożsamy z założeniami projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Konopnickiej 17 – 23”, który także został zgłoszony w tej edycji budżetu obywatelskiego. )
6. No pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł
7. Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

Zadania Osiedlowe

Osiedle nr 1 „Starówka”
1. Odnowienie kamiennych murów oporowych wraz z oznaczeniem zabytkowego miejsca przy schodach od Rynku na ulicy Krętej w Gorlicach – kontynuacja zadania
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
2. Zagospodarowanie skweru przy łączniku od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja 20/20A/20B oraz Klubu Seniora
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
3. Zielony dziedziniec
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
4. Rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
5. Budowa urządzeń terenowo-rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy Pl. Dworzysko
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 2 „Magdalena”
6. Remont chodnika przy budynku Słoneczna 1
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
7. Wykonanie oświetlenia ulicy Podzamcze
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 3 „Kromer”
8. Odwodnienie terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
9. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2 po prawej stronie od wejścia na podwórko w zakresie obszaru około 4 arów poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 4 „Mariampol”
10. Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa – bloki 3 i 7
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 5 „Młodych”
11. Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13 w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
12. Budowa ogrodzenia dla śmietnika wraz z utwardzeniem przylegającego placu za blokami 2 i 4 przy ulicy Norwida
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
13. Organizacja miejsc składowania odpadów komunalnych przy ul. Konopnickiej 17
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 6 „Zawodzie”
14. Utwardzenie placu przy bloku Żeromskiego 22
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
15. Grillowisko miejskie – miejsce na zapalenia ogniska przy ul. Kościuszki
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
16. Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 7 „Sokół”
17. Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych wraz z utworzeniem eko-parku z sadem
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 8 „Korczak”
18. Remont parkingu przed budynkiem na ul. Hallera 22 w Gorlicach – I etap
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
19. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr  9 „Górne”
20. Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola na przydrożnym rowie odwadniającym - etap II

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 10 „Skrzyńskich”
21. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich – boczna

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
22. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 11 „Łysogórskie”
23. Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej od nr domu 6A do 18A, z wyznaczeniem części pieszej
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 12 „Krasińskiego”
24. Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym, prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle Krasińskiego
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Szczegółowy opis zadań i ich lokalizacja znajdują się na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl

Zadania niedopuszczone pod głosowanie w budżecie obywatelskim:
W kategorii osiedlowej:
Osiedle nr 3
Osiedlowa strefa wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera 2 i Kromera 4
Uzasadnienie: Zespół ds. budżetu obywatelskiego po przeanalizowaniu złożonego wniosku zdecydował o jego odrzuceniu. Działki wskazane we wniosku pod realizację zadania są własnością Skarbu Państwa i Miasto Gorlice nie ma tytułu prawnego do realizacji zgłoszonego zadania.
Osiedle nr 6
Wielofunkcyjny ogrodowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Węgierskiej 50 w Gorlicach

Uzasadnienie: Zespół ds. budżetu obywatelskiego po przeanalizowaniu złożonego wniosku pn. „Wielofunkcyjny ogrodowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Węgierskiej 50 w Gorlicach”, zdecydował o jego odrzuceniu.  Działki wskazane we wniosku pod realizację zadania są własnością Skarbu Państwa i Miasto Gorlice nie ma tytułu prawnego do realizacji zgłoszonego zadania.