Burmistrz postuluje w imieniu gorlickiej branży gastronomicznej

Na szczeblu rządowym trwają prace nad nowymi przepisami, celem których jest wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, w imieniu gorlickich przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości przygotowania stosownych aktów prawnych, umożliwiających zwrot opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie trwania pandemii.

Od czasu, gdy ograniczona została działalność lokali gastronomicznych, z apelem o pomoc w powyższej sprawie wielokrotnie zgłaszali się do Burmistrza i Urzędu Miejskiego lokalni przedsiębiorcy. Obecnie obowiązujące przepisy, mimo związanych z epidemią restrykcji, nie przewidują możliwości np. przesunięcia terminu płatności za tzw. koncesję na alkohol, zwolnienia z tej opłaty lub jej zwrotu. Wydawanie zezwoleń, wysokość opłat za zezwolenia, terminy wpłat itp. są określone ustawowo i obowiązują jednolicie na terenie całego kraju.

Gorliccy przedsiębiorcy zgłaszali do mnie powyższy problem. Jednak jako Burmistrz, w tej kwestii mam związane ręce. Przepisy dotyczące koncesji na sprzedaż alkoholu regulowane są ustawowo. W imieniu gorlickich przedsiębiorców zwróciłem się więc do Ministra Szumowskiego, żeby wziął pod uwagę także ich głosy i prośby – mówi Burmistrz Rafał Kukla.

Póki co, odpowiedź otrzymana z Ministerstwa jest dość lakoniczna. Jednak mam nadzieje, że Rząd znajdzie rozwiązanie, które będzie realną pomocą dla tego sektora usług – dodaje.

W odpowiedzi na skierowane przez Burmistrza Miasta Gorlice pismo czytamy:

„Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny informuje, że podejmuje analizy rozwiązań przedmiotowej kwestii i wyraża nadzieję, że omawiana sprawa znajdzie rozwiązanie w jednej z opracowywanych nowelizacji przepisów w możliwie krótkim czasie.”

Na chwile obecną, przepisy wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej nie odnoszą się do kwestii związanych z koncesjami na sprzedaż alkoholu.

PISMO BURMISTRZA GORLIC

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA

Tagi