Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ruszył program „Szkolny Klub Sportowy 2020”

Ruszył program „Szkolny Klub Sportowy 2020”

Treść

Z pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w 2020 roku, skorzysta aż 156 dzieci z gorlickich Miejskich Zespołów Szkół! Zorganizowanie zajęć na tak szeroką skalę, jest możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto Gorlice pozyskało z programu Ministerstwa Sportu „Szkolny Klub Sportowy 2020”.

Program jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną, ma celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Celem programu jest:
• stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
• poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
• stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
• optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
• promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
• wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Na terenie naszego miasta program realizują gorlickie szkoły podstawowe w 10 grupach obejmujących 156 dzieci z klas od I do VIII. Są to nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia realizowane na udostępnionej bazie sportowo-rekreacyjnej szkół i miasta, a prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach, wiosennej 15.01.2020-21.06.2020 i jesiennej 1.09.2020-12.12.2020, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.