Gorlickie dzieci znów będą „jeździć z głową”

Setka dzieci z gorlickich szkół nauczy się jeździć na nartach, dzięki dotacji w wysokości 15 100 zł, pozyskanej przez Miasto Gorlice z programu „Jeżdżę z głową”, realizowanego przez Województwo Małopolskie. Program uczy nie tylko podstaw jazdy, ale przede wszystkim wpaja bezpieczne nawyki, zasady korzystania ze stoków narciarskich czy tras biegowych.

Projekt skierowany jest do dzieci z klas III i IV wszystkich gorlickich szkół podstawowych i zakłada naukę jazdy na nartach w okresie od 27 stycznia do 8 lutego 2020 roku, w formie zajęć pozalekcyjnych na stoku w Małastowie. Szkoleniem objętych zostanie 100 dzieci podzielonych na 10-osobowe grupy, które realizować będą 18-godziny program pod okiem wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa.

Program spełnia wiele celów, m.in.
- nabycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej nauki jazdy na nartach (podchodzenie, obracanie się, jazda w linii spadku i w skos stoku , zmiana kierunku jazdy, pług, łuki płużne, skręt w pługu),
- nabycie wiadomości dotyczących sprzętu, jego doboru i konserwacji oraz bezpiecznego korzystania z niego,
- edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich i nawyku jazdy w kasku,
- poprawę kondycji i ogólnej sprawności fizycznej,
- zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu.