SMOK w Gorlicach

Od 1 września 2016 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach działa Szkolny  Młodzieżowy Ośrodek  Koszykówki (SMOK). Miło nam poinformować, że nasza szkoła, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3, także w 2019 roku będzie współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki.

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) został utworzony na podstawie umowy pomiędzy Polskim Związkiem Koszykówki a Miastem Gorlice w ramach zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”.

Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych Nr 1 oraz nr 3 w Gorlicach – gorlicki ośrodek jest jednym z trzech męskich ośrodków powstałych w ramach tego programu w Małopolsce.

W SP nr 1 programem zostali objęci chłopcy z klas IV i  VI. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez nauczyciela wychowania fizycznego Daniela Ignara. W SP nr 3 w zajęciach biorą udział chłopcy klas V, a prowadzi ich Krzysztof Mrozek. Na realizację tych zajęć PZKosz  przekazał szkole sprzęt sportowy, a Urząd Miejski w Gorlicach zakupi stroje sportowe.

Celem programu jest tworzenie i propagowanie profesjonalnych rozwiązań mających na celu podnoszenie poziomu polskiej koszykówki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału tej dyscypliny.

PZKosz pragnie zapewniać rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom koszykarzy i koszykarek, stwarzając im jednocześnie możliwość odnoszenia największych sukcesów sportowych. Z tym postulatem łączy się dążenie do zwiększenia liczby zawodników i klubów oraz umasowienia dyscypliny. Działania te prowadzone są przy wykorzystaniu obecnych oraz tworzeniu nowych programów ministerialnych, a także przy wsparciu innych podmiotów sportowych organizujących rozgrywki koszykarskie.

Wszystkie inicjatywy mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przeprowadzania właściwego procesu szkoleniowego. Związek stara się zapewniać klubom odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż to właśnie w środowisku szkolnym następuje naturalne wychowanie i przygotowanie ucznia uzdolnionego sportowo. Sukcesywnie wdrażane są nowatorskie pomysły związane zarówno z wykorzystaniem nowych technologii, jak też rozwiązaniami w zakresie zarządzania, inspirowane doświadczeniami i wzorcami najlepszych federacji koszykarskich.