Rusza program „Szkolny Klub Sportowy 2019”

Z pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w 2019 roku, skorzysta aż 130 dzieci z gorlickich Miejskich Zespołów Szkół! Zorganizowanie zajęć na tak szeroką skalę, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto Gorlice pozyskało z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy 2019”.

„Szkolny Klub Sportowy” to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży!

Program polega na zorganizowaniu, w dwóch edycjach: wiosennej (15.01.2019-21.06.2019) i jesiennej (1.09.2019-10.12.2019), systematycznych zajęć sportowych. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu, w grupach minimum 15-osobowych.

Celem programu jest:
• stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
• poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
• stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
• optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
• promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
• wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.