Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Poniższe zdjęcie przedstawia informację o rekrutacji do projektu pod nazwą „Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego dostępności  do usługi asystencji osobistej”.

Fundacja „Wyjdź z Domu”: Trwa nabór na asystenta osoby z niepełnośprawnością

Treść

Fundacja „Wyjdź z Domu” ogłoszą rekrutację na realizację projektu pn.: „Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorlickiego dostępności do usługi asystencji osobistej” w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do Programu trwa od 8.07.2024 do 19.07.2024.

Głównym celem zadania  jest świadczenie 9 024 godzin usług asystencji osobistej, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia minimum 12 osób (10 osób dorosłych oraz 2 dzieci) ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. Zadanie jest skierowane do osób zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego (województwo małopolskie) do 31.03.2025 r.

Grupa docelową projektu są osoby z niepełnosprawnościami (10 osób dorosłych oraz 2 dzieci), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz: mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może wraz z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej fundacji: https://wyjdzzdomu.pl/asystencja-osobista-pfron-edycja-2024/

Obowiązkowo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest okazanie oryginału aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Wszelkie informacje o naszym projekcie można uzyskać w biurze Fundacji „Wyjdź z Domu” przy ul. 11 Listopada 27 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub pod nr tel. (+48) 730 777 296.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Możemy więcej”.

Źródło: Fundacja „Wyjdź z Domu”