Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zaświadczenia upoważniające do uzyskania ustawowej ulgi na przejazdy kolejowe

Zaświadczenia upoważniające do uzyskania ustawowej ulgi na przejazdy kolejowe

Treść

Na prośbę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Gorlicach informujemy, że Związek wydaje zaświadczenia upoważniające do uzyskania ustawowej ulgi na przejazdy kolejowe.

Emerytom, rencistom oraz ich małżonkom, którzy otrzymują zasiłki rodzinne, przysługuje ulga ustawowa – możliwość dwóch przejazdów w ciągu roku z 37% upustem na bilety II klasy. W czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję.

W świetle obowiązujących przepisów, sama legitymacja emeryta/rencisty nie jest dokumentem uprawniającym do korzystania z powyższej ulgi – konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia, które w naszym regionie wydaje Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Jagiełły 10. Biuro organizacji czynne jest we wtorki i piątki w godz. 9:00-13:00. Do wydania zaświadczenia (ważnego na 3 lata) potrzebna jest legitymacja ZUS.