Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Miejskie Zespoły Szkół nr 1 i 4 będą bardziej dostępne!

Miejskie Zespoły Szkół nr 1 i 4 będą bardziej dostępne!

Treść

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej
PFRON

Miło nam poinformować, że Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON na dostosowanie budynków Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 (II etap) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dziś (28.06) w Starostwie Powiatowym podpisano umowy na dofinansowanie. Miasto reprezentowali burmistrz Rafał Kukla oraz Skarbnik Miasta Edyta Szilder.
Podpisanie umów w Starostwie

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2024 r., Powiat Gorlicki w imieniu Miasta Gorlice, DRO Caritas w Gorlicach, Fundacji „ILIOS” Słońce Szczęścia w Gładyszowie, WTZ prowadzonego przez SNRPR „Nadzieja” w Bieczu oraz Prawosławnego Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie wystąpił o środki na realizację zadań zwiększających dostępność budynków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wnioski, w tym także te gorlickie, zostały zgłoszone w ramach naboru do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla obszaru B i spotkały się z pełną akceptacją.

Projekt w MZS nr 4 zakłada:

  • dostosowanie toalety wraz z kabiną prysznicową bezprogową i odpływem liniowym na parterze budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego lub przy użyciu protez i kul,
  • montaż platformy przyschodowej,
  • budowę pochylni najazdowej wewnętrznej i zewnętrznej,
  • nadbudowę schodów wyjścia awaryjnego przy pokoju pedagoga w związku z montażem platformy przyschodowej,
  • wymianę 11 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami na parterze, które nie spełniają wymaganej szerokości, na nowe o odpowiedniej szerokości, tj.: gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauk, świetlica (2 szt.), jadalnia, gabinet pedagoga, szatnia męska, szatnia damska, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych.

Łączny koszt realizacji projektu: 204 635,90 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 112 549,75 zł.
Beneficjenci projektu, którzy podpisali umowy
Projekt w MZS nr 1 zakłada:

  • dostosowanie toalety na pierwszym piętrze budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego lub przy użyciu protez i kul,
  • dostosowanie toalety na drugim piętrze budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego lub przy użyciu protez i kul.

Łączny koszt realizacji projektu: 94 155,79 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 51 785,68 zł.

Oba zadania zostaną zrealizowane w tym roku.