Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ankieta dotycząca zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie budowy lub rozbudowy magazynów energii

Ankieta dotycząca zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie budowy lub rozbudowy magazynów energii

Treść

Miasto Gorlice wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

FORMULARZ ANKIETY (21,1 KM, doc)

Termin składania ankiet: od 19.04.2024 r. do 30.04.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2 (biuro podawcze – parter), bądź elektronicznie na e-mail: fundusze@um.gorlice.pl

Więcej informacji o warunkach naboru na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu