Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Kolejne kroki w kierunku Europejskiego Muzeum I Wojny Światowej! Gorlice partnerem międzynarodowego projektu „GOV4PeaCE”!

Kolejne kroki w kierunku Europejskiego Muzeum I Wojny Światowej! Gorlice partnerem międzynarodowego projektu „GOV4PeaCE”!

Treść

Miło nam poinformować, że Miasto Gorlice zrealizuje ważny, międzynarodowy projekt dotyczący dziedzictwa I wojny światowej! Zadanie będzie miało wydźwięk promocyjny, społeczny, a także stanie się kolejnym krokiem przybliżającym nas do budowy Europejskiego Muzeum I Wojny Światowej.
Walk of Peace - zdjęcie i logo projektu
W ubiegłym roku, Miasto Gorlice – jako Partner projektu – wraz z dziesięcioma innymi podmiotami z sześciu krajów: Słowenii, będącej partnerem głównym, Włoch, Belgii, Słowacji, Polski i Węgier, złożyło wniosek pn. „Multi-dimensional and cross-territorial governance model for activation of the World War I heritage to foster sustainable socio-economic development of remote territories of Central Europe” („Model wielowymiarowego i międzyterytorialnego zarządzania aktywacją dziedzictwa I wojny światowej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego odległych terytoriów Europy Środkowej”) – „GOV4PeaCE”, do Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, priorytet programowy 4.1: Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej.
Koncepcja Muzeum
Decyzją Komisji Programowej Programu Interreg Europa Centralna, projekt został przeznaczony do dofinansowania! Łączna wartość zadania dla Miasta Gorlice to 156 800 Euro.

W centrum zainteresowania projektu znajduje się dziedzictwo I wojny światowej w skali ogólnoeuropejskiej. Projekt zakłada stworzenie, na przykładzie istniejącego już na pograniczu Słowenii i Włoch, międzynarodowego szlaku oraz produktu turystycznego („Walk of Peace”), opartego na historii i miejscach związanych z I wojną światową. Miasto Gorlice w ramach zadania m.in. zorganizuje międzynarodową konferencję, opracuje merytoryczną koncepcję Europejskiego Muzeum I Wojny Światowej. Zadanie obejmie także inwentaryzację obiektów i miejsc związanych z I wojną światową na terenie województwa małopolskiego. Efektem finalnym będzie opracowanie i podpisanie międzynarodowej deklaracji dalszej współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem historycznym dotyczącym I wojny światowej. Działania Miasta Gorlice – jako Partner projektu – wesprze Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Cmentarz wojenny nr 91
Projekt realizowany będzie w okresie od maja 2024 r. do października 2026 r w partnerstwie z: Centrum Rozwoju Doliny Soczy (Słowenia), Fundacją „Ścieżki Pokoju” w Dolinie Soczy (Słowenia), Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki, (Słowenia), organizacją PromoTurismoFVG (Włochy), LAG Wschodnia Wenecja (Włochy), Włoskim Muzeum Historii Wojennej (Włochy), Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki (Polska), Administracją Parku Narodowego „Połoniny” z siedzibą w Stakcin (Słowacja), Samorządem Miasta Morahalom, (Węgry), Muzeum „Na Polach Flandrii” (Belgia).
Zdjęcie ze Szlaku Walk of Peace
Finansowanie z Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Miasto ubiegać się będzie dodatkowo o dofinansowanie z budżetu państwa, w maksymalnej wysokości 15% wkładu własnego.
Logo projektu
Źródło: www.thewalkofpeace.com/, www.soca-valley.com, mat. własne