Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Goście przed stacją regazyfikacji.

W Wysowej uruchomiono stację regazyfikacji LNG

Treść

W czwartek, 8 lutego w Wysowej-Zdroju odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowoczesnej i bezpiecznej stacji regazyfikacji gazu. To historyczna chwila dla mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, którzy do tej pory nie mieli dostępu do gazu ziemnego.

W ramach wydarzenia, w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Gazowni w Gorlicach. W uroczystości, w imieniu Burmistrza Gorlic Rafała Kukli wziął udział Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak.

Proces regazyfikacji polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca. Podobna stacja ma powstać w Uściu Gorlickim, gdzie trwa proces przygotowania dokumentacji.
Obok siebie stoi 3 mężczyzn - Robert Ryndak, Wójt Zbigniew Ludwin i Paweł Firlej.
Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, odbywa się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG.
Stacja LNG w Wysowej.