Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Treść

11 listopada to symboliczny dzień w historii Polski – w 1918 roku, po 123 latach niewoli, nasz kraj odzyskał wolność. W sobotę obchodziliśmy 105. rocznicę tych radosnych wydarzeń.

Oficjalne obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gorlicach, z intencji władz powiatu, miasta i Gminy Gorlice, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Msza swięta za Ojczyznę
Po Mszy, nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości.
Osoby biorace udział w mszy
W tym roku pochód ozdobiła i poprowadziła 70-metrowa flaga Polski, którą wykonali uczniowie oraz nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach. Dziękujemy dyrekcji i wszystkim zaangażowanym w stworzenie flagi – była to wyjątkowa forma uczczenia rocznicy odzyskania Niepodległości!
Pochód, a na czele flaga
Kolumna zatrzymała się na ulicy Piłsudskiego, gdzie pod tablicą upamiętniającą Marszałka, złożony został okolicznościowy wieniec.
Złożenie kwiatów pod tablicą Piłsudskiego
Pod pomnikiem Niepodległości, symboliczne podziękowanie i hołd poległym za wolność złożyli organizatorzy wydarzenia, a także zgromadzeni goście i licznie przybyli gorliczanie.
Pochód ul. 3 Maja
Po wysłuchaniu hejnału Gorlic przybyłych gości przywitał Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, który poprowadził uroczystość.
Prowadzący uroczystość
Następnie głos zabrał Burmistrza Miasta Gorlice Rafał Kukla, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Okolicznosciowe przemówienie Burmistrza
Zgromadzeni goście odmówili wspólnie modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę, którą poprowadził Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Modlitwa
Po modlitwie, rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek okolicznościowych. Kwiaty pod pomnikiem w imieniu władz samorządowych ziemi gorlickiej złożyli – Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Kochan, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Przewodniczący Rady Gminy Gorlice Mieczysław Skowron.
Złożenie wiązanek
Wiązanki pod pomnikiem złożyli także: Poseł na Sejm Barbara Bartuś; Przedstawiciele 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 113. Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie – Dowódca Batalionu podpułkownik Piotr Wójcik oraz Chorąży Grzegorz Gąstoł; w imieniu służb mundurowych Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nadkomisarz Mariusz Piotrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Waldemar Krok; Przedstawiciele Związku Sybiraków Koło Gorlice Zbigniew Lewczykowski i Barbara Staniszewska oraz przedstawiciele byłego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych Bolesław Jagoda, Czesław Stępień, Franciszek Janeczek; Przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach – Komendant Hufca podharcmistrz Jadwiga Cieśla oraz Zastępca Komendanta przewodniczka Katarzyna Juruś-Orlewska; Przedstawiciele Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości – Starszy Cechu Jan Wojnarski, Podstarszy Cechu Włodzimierz Socha, Skarbnik Danuta Adamczyk; Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Zastępca Przewodniczącego Rejonu Małopolskiego Krzysztof Kotowicz oraz przedstawiciele gorlickich organizacji – Marek Bugno oraz Maria Liana-Pasińska; Przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowego – Król Jerzy Gubała oraz Marszałkowie Andrzej Jakliński i Józef Zięba; Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915” – Sabina Machowska oraz Tomasz Machowski; Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej – Prezes Roman Trojanowicz, Sekretarz Irena Sierota oraz Irena Grądalska; Radni Gorlickiej Rady Seniorów – Przewodnicząca Maria Kuźniarska-Pęczek, Edward Marek oraz Ewa Magiera; Radni Młodzieżowej Rady Miasta – Zofia Kolarzyk, Milena Kozak, Zuzanna Wąs oraz Radni Młodzieżowej Rady Powiatu – Grzegorz Kuraś i Jakub Moroń, a także dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Gorlicach.
Uczestnicy wydarzenia
Kwiaty złożyli także: Przedstawiciele Nowej Lewicy – Tadeusz Piecuch, Jan Klimek, Józef Wresiło; Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miasta Gorlice – Robert Gryzik, Beata Mikruta-Kawa i Lidia Piotrowicz, Przedstawiciele Klubu Radnych Wspólne Gorlice przy Radzie Miasta Gorlice – Bogumiła Burkot, Halina Marszałek oraz Henryk Plato; Przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji i Platformy Obywatelskiej – Jarosław Konopka, Weronika Wąsowska i Piotr Koszyk.
Składanie wiązanek
Po złożeniu wiązanek, zgromadzeni przy Pomniku Niepodległości odśpiewali przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Dominikowic Mazurka Dąbrowskiego, włączając się do ogólnopolskiego wydarzenia „Niepodległa do hymnu”. W ten sposób zjednoczyliśmy się z Polakami w kraju i za granicą.
Salwa na wiwat
Uroczystość pod pomnikiem zakończyła salwa armatnia, którą na wiwat oddało Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe.
Zdjęcie z drona - uczestnicy uroczystości
Pełna galeria zdjęć z obchodów dostępna TUTAJ.

Poniżej publikujemy listy okolicznościowe Ministra Arkadiusza Mularczyka oraz Poseł na Sejm Urszuli Nowogórskiej, przesłane z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

List Arkadiusza Mularczyka

List Poseł Urszuli Nowogórskiej
O godzinie 17:00, w budynku I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach, już po raz dwunasty odbyła się Biesiada Pieśni Patriotycznej, w trakcie której gorliczanie wspólnym śpiewem uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy własne, niepodległe państwo.
Prezentacja
W tym roku z sprawą realizacji projektu „Pieśń o ziemi naszej” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, w trakcie biesiady wybrzmiały patriotyczne utwory Wincentego Pola – wybitnego poety, uczestnika powstania listopadowego, który był związany z naszym miastem.
Uczestnicy Biesiady
Recytację poezji patriotycznej m.in. „Pieśni Janusza” autorstwa W. Pola przygotowały grupy artystyczne działające przy Gorlickim Centrum Kultury: Dziecięca Grupa Teatralna „Być może”, „Otwarte drzwi” oraz „Radość Tworzenia”.
Występy artystyczne
Za oprawę muzyczną odpowiadał big band Miasta Światła „The Light” oraz chór „Belfersingers”.
Biesiada
W trakcie spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewu oraz poczęstunku.
Recytacja wierszy patriotycznych
Całość dopełniły biało-czerwone akcenty, kotyliony oraz stroje z epoki, w których zjawili się uczestnicy wydarzenia.
Big Band z Miasta Światła - występ
Biesiada patriotyczna była dopełnieniem oficjalnych obchodów „Święta Niepodległości” w Gorlicach.

Dziękujemy pocztom sztandarowym i młodzieży za uświetnienie uroczystości, gościom oraz gorliczanom, którzy wzięli udział w obchodach, a także wszystkim, którzy wywiesili biało-czerwone barwy w oknach, na dachach i balkonach. Po raz kolejny godnie i z należytym szacunkiem uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości i pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z bycia Polakami!
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Galeria zdjęc poniżej.

GALERIA