Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Poznaj wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Gorlice na 2024 rok

Poznaj wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Gorlice na 2024 rok

Treść

Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2024 rok rozstrzygnięty! Wygrał projekt budowy drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej. Zdobył 726 ważnych głosów!

Ponadto w projekcie przyszłorocznego budżetu Gorlic ujętych zostanie 12 projektów osiedlowych. Remonty nawierzchni ulic, chodnika, parkingu i placu zabaw, oświetlenie uliczne, budowa wiaty śmietnikowej, artystyczny przystanek przy GCK, szafki dla uczniów MZS nr 1, konkurs na projekt tarasu widokowego przy ul. Krętej, zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – to zadania osiedlowe, które wybrali mieszkańcy w jedenastej edycji budżetu obywatelskiego Gorlic.

Mieszkańcy wybierali w tym roku spośród 26 projektów, w tym 5 ogólnomiejskich i 21 osiedlowych. Na realizację pomysłów gorliczan przeznaczono w tej edycji 900 tys. zł, z czego 300 tys. zł na zadania ogólnomiejskie, a 600 tys. zł na zadania osiedlowe.

Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie:

  1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej – 726 głosów
  2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ariańskiej – 619 głosów
  3. II etap projektu Skwer Miasta Światła – 362 głosy
  4. Wykonanie nawierzchni popularnego przejścia dla pieszych o długości ok. 175 mb, łączącego ul. Blich z mostem pieszo-rowerowym – 348 głosów
  5. Zakończenie remontu ul. Blich do działek ROD do Ropicy Polskiej wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną  i wykonaniem nawierzchni asfaltowej – 150 głosów

W poszczególnych osiedlach zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”
Z widokiem na Gorlice – przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru/tarasu widokowego przy ul. Krętej – 67 głosów
OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”
Remont parkingu przy budynku Krakowska 23 – 397 głosów
OSIEDLE NR 3 „KROMERA”
Utwardzenie nawierzchni przy Skwerze Miasta Światła w rejonie poniżej garaży przy ul. Łukasiewicza 2 – 30 głosów
OSIEDLE NR 4 – „MARIAMPOL”
Artystyczny przystanek – GCK – 58 głosów
OSIEDLE NR 5 – „MŁODYCH”
Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie budynków Tuwima 8 i 10 poprzez budowę wiaty śmietnikowej – 155 głosów
OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”
Lekkie tornistry – zdrowe dzieci: szafki dla uczniów. Wyposażenie MZS nr 1 w Gorlicach w szafki szkolne dla uczniów klas IV-VIII – 503 głosy
OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”
Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja – 57 głosów
OSIEDLE NR 8 – „KORCZAK”
Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30 – 111 głosów
OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”
Dokończenie wymiany zużytych urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego – 136 głosów
OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃSKICH”
Wykonanie nawierzchni ul. Zielonej – 55 głosów
OSIEDLE NR 11 – „ŁYSOGÓRSKIE”
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Letniej od rozwidlenia z ul. Łysogórską w górę – 45 głosów
OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃSKIEGO”
Wymiana słupów oświetleniowych wraz z fundamentami na Osiedlu Krasińskiego – 376 głosów

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Gorlice złożono łącznie 2950 kart do głosowania, wśród których 2695 było ważnych, a 255 nieważnych (powody nieważności: zagłosowała nieuprawniona osoba; wpisano nieprawidłowe dane, wybrano zbyt wiele projektów, zagłosowano więcej niż jeden raz). 94,4 proc. głosów oddano przez Internet, a 5,6 proc. głosów papierowo.
Wykres przedstawiający statystyki pod względem płci.
ststytyki - wykres pod względem wieku głosujących.
Szczegółowe wyniki głosowania i statystyki na stronie: www.budzetobywatelski.gorlice.pl