Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
kaloryfer

Można już składać wnioski o dodatek energetyczny!

Treść

Można już składać wnioski o wypłatę „dodatku energetycznego” – pomocy finansowej dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być uprzednio zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznany został dodatek węglowy! Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstwo domowych z tytułu wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła (pdf, 723 kb)

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, tel.: 18 352 05 10.