Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Cenne będą opinie wszystkich Małopolan

Cenne będą opinie wszystkich Małopolan

Treść

Wczoraj (4.08), w naszym mieście, wicemarszałek Józef Gawron spotkał się z samorządowcami ziemi gorlickiej. Celem spotkania było zaproszenie do dyskusji o zmianach Programu Ochrony Powietrza. – „Przed podjęciem decyzji cenne dla radnych województwa będą opinie wszystkich Małopolan" – podkreślił wicemarszałek.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach przez burmistrza Rafała Kuklę, prócz wicemarszałka Józefa Gawrona i radnej województwa Jadwigi Wójtowicz, uczestniczyli włodarze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa, wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, wójt gminy Ropa Karol Górski, burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, wójt gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, wójt gminy Gorlice Jan Przybylski oraz zastępca burmistrza Gorlic Łukasz Bałajewicz, sekretarz gminy Biecz Jan Szkaradek i Ekodoradca Urzędu Miejskiego Kamila Załęska.

„Przede wszystkim, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania z samorządowcami ziemi gorlickiej. Kilka miesięcy temu Państwo odwiedzili Marszałka Województwa Małopolskiego i zgłaszali swoje uwagi dotyczące możliwości realizacji zapisów Programu Ochrony Powietrza i uchwał antysmogowych. Po tym wysłuchaniu, przyjechałem do Państwa, żeby zaprosić do konsultacji projektu, który Zarząd Województwa Małopolskiego skierował do konsultacji społecznych, co do zmiany, na razie pewnych zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Konkretnie tych, które decydują, że do końca roku wszedłby zakaz używania kotłów bezklasowych" – wyjaśnił podczas spotkania wicemarszałek Józef Gawron.
„Naszą propozycją jest, żeby - ze względu na troskę o mieszkańców, związaną z sytuacją wojenną, z zamieszaniami na rynku energetyki, na rynku paliw - żeby dać trochę więcej czasu do namysłu, do zastanowienia i ten termin przesunąć o rok. Aby taką uchwałę Sejmik mógł podjąć, wymagane są ustawowo konsultacje społeczne i głos samorządów" – dodał Józef Gawron.

Wicemarszałek zaznaczył, że przed podjęciem decyzji dla radnych cenne będą opinie wszystkich Małopolan i podziękował za głosy wyrażone przez samorządowców podczas spotkania.

„Moja wizyta dzisiaj u Państwa związana jest z tym, że pozwoliłem sobie przedstawić propozycję zarządu w nieco szerszym kontekście i zaprosić do wyrażenia opinii, ponieważ projekt ten wymaga opinii samorządów i ważne jest, żeby większość – jeśli nie wszystkie samorządy województwa małopolskiego – zajęła stanowisko w sprawie tej propozycji. Będzie to istotne później dla radnych województwa, przed podjęciem decyzji: przed uchwaleniem bądź nie, wspomnianej uchwały, w brzmieniu takim czy też innym. Wystosowałem też prośbę do państwa, żeby przy okazji, niejako, tych konsultacji, także włączyć się aktywnie w tę ocenę, którą rozpoczęliśmy, programu ochrony powietrza, obowiązującego obecnie, a który również w dalszej perspektywie - przyszłego roku - chcemy poddać analizie i ewentualnej aktualizacji zapisów tego programu. Dlatego jeszcze raz dziękuję, że Państwo przybyli mimo okresu urlopowego i za wiele wartościowych głosów, które dzisiaj miałem okazję wysłuchać. One są bardzo cenne. Proszę jeszcze raz, również mieszkańców, by się wypowiedzieli w kwestii tego projektu, ponieważ opinia mieszkańców jest dla nas bardzo ważna." – podsumował Józef Gawron.

Konsultacje społeczne

Kierując się odpowiedzialnością i dobrem wspólnym i chcąc działać w porozumieniu z mieszkańcami regionu, Zarząd Województwa Małopolskiego uznał za zasadne skierowanie do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok.

Najważniejsze zmiany w uchwale:

  • od 1 stycznia 2024 roku nie będzie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Można je wymienić m.in.: na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 23 sierpnia br. w formie pisemnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Królewska 57
30-045 Kraków

oraz za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej, gdzie znajduje się także projekt uchwały.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM