Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkurs na komiks bezpromilowy

Konkurs na komiks bezpromilowy

Treść

66 uczestników z 17 szkół podstawowych z powiatu gorlickiego przystąpiło do profilaktycznego konkursu plastycznego „Nasz bajkowy sposób na trzeźwy świat” komiks bezpromilowy „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

Organizatorami konkursu byli: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach, Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Gorlice, Starosta Powiatu Gorlickiego oraz Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach. Nagrody dla laureatów konkursu ufundował Burmistrz Miasta Gorlice.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący Piotr Gajda – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach
2. Magdalena Rak – Plastyk z Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach
3. St. asp. Grzegorz Szczepanek – Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
4. Maria Cieśla – Kierownik PBW w Nowym Sączu Filii w Gorlicach

Komisja dokonała oceny prac konkursowych biorąc pod uwagę ich zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość, wkład pracy oraz walory artystyczne.

Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono 3 laureatów:
1. Zuzanna Machowska – Szkoła Podstawowa w Zagórzanach
2. Mateusz Honc – Szkoła Podstawowa w Strzeszynie
3. Katarzyna Fiega – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej

Przyznano również  9 wyróżnień:
1. Gabriela Gamoń – Zespół Szkół w Kwiatonowicach
2. Kinga Wolska – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach
3. Eliza Pander – Szkoła Podstawowa w Zagórzanach
4. Marcin Pioś - Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach
5. Dominika Pabisz - Zespół Szkół w Kwiatonowicach
6. Magdalena Krupka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie
7. Kamila Hycnar – Zespół Szkół nr 2 w Bieczu
8. Gabriela Czyżyk - Szkoła Podstawowa w Zagórzanach
9. Aurelia Zastępa - Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach.

Tagi