Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ogłoszenie o rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

Ogłoszenie o rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

Treść

Rusza rekrutacja do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, na stworzenie którego Miasto Gorlice pozyskało ponad 2 miliony złotych w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020! Placówkę prowadzić będzie Fundacja ”Wyjdź z Domu”. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej. Placówkę prowadzić będzie Fundacja ”Wyjdź z Domu”. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej. Więcej o projekcie pisaliśmy TUTAJ.

Głównym celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki osobom niesamodzielnym w wieku 60+ , poprzez wzrost aktywności oraz polepszenie ich funkcjonowania.

W ramach Domu, który zlokalizowany jest  pod adresem Rynek 1, 38-300 Gorlice (dawny Dom Polsko-Słowacki, wejście przez dziedziniec Ratusza) świadczone będą usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz aktywizująco - usprawniające. Udział bezpłatny!

Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora przeprowadzona zostanie dwuetapowo.

W pierwszym etapie rekrutacji – przyjmowane będą wnioski od osób zainteresowanych udziałem, które będą weryfikowane pod względem spełniania kryteriów formalnych i premiujących.

Obowiązkowymi kryteriami rekrutacji są:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatu gorlickiego, w szczególności miasta Gorlice
  • wiek powyżej 60 lat
  • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

W drugim etapie rekrutacji – odbędą się rozmowy pogłębione z psychologiem i pracownikiem socjalnym.

W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 30 seniorów.

Wyniki dostępne będą w Biurze Dziennego Domu Seniora w Gorlicach.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Ostateczne rozpoczęcie udziału w projekcie przez daną osobę będzie następować po uprawomocnieniu się decyzji kierującej do Domu wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika/ Uczestniczki.

Formularze zgłoszeniowe mogą być dostarczane do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach przez zainteresowanych Uczestników osobiście lub poprzez osoby trzecie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formularze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są w Dziennym Domu Seniora w Gorlicach (ul. Rynek 1), w godzinach pracy placówki (8 – 16) lub do pobrania poniżej:

Dokumenty informacyjne i rekrutacyjne do pobrania znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu: https://wyjdzzdomu.pl/ddsgorlice/

Źródło: Fundacja ”Wyjdź z Domu”