Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wspominamy tych, którzy odeszli

Wspominamy tych, którzy odeszli

Treść

Już w najbliższy poniedziałek rozpoczyna się listopad, czas refleksji i zadumy nad kruchością życia ludzkiego. Jest to czas, kiedy zatrzymujemy się na moment w codziennym biegu i wspominamy zmarłych, którzy zajęli w naszym sercu szczególne miejsce. W mijającym roku odeszło wiele osób, których będzie nam brakowało, bo swoim życiem i działalnością służyli lokalnej społeczności i zapisały się na kartach historii naszego miasta. Dziś wspominamy ich postacie.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.
W przeddzień Wszystkich Świętych, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Bałajewiczem odwiedzili gorlickie nekropolie, aby uczcić pamięć osób, które odeszły od nas w tym roku i za życia zapisały się na kartach historii naszego miasta.
Grób Franciszka Wszołka.
Znicze zapłonęły m.in. na grobach Zbigniewa Grygowicza, Franciszka Wszołka, Marii Cieśli, Jana Taboła czy Honorowych Obywateli Gorlic – ks. Bronisława Świeykowskiego i ks. Józefa Micka.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.
W mijającym roku odeszli...

6 grudnia 2020 r., w wieku 65 lat zmarł Zbigniew Jurkiewicz burmistrz Gminy Ciężkowice.
Fotografia Zbigniewa Jurkiewicza.


24 grudnia 2020 r., w wieku 91 lat zmarł Stefan Klimczyk, Członek Zarządu Miasta Gorlice w latach 1998-2002.
Klepsydra Stefana Klimczyka.


24 stycznia br., w wieku 91 lat zmarł prof. Franciszek Kokot – wybitny lekarz, nefrolog i endokrynolog, profesor nauk medycznych, rektor Śląskiej Akademii Medycznej, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Propagator walorów leczniczych Wysowej-Zdroju, na jego cześć nazwano jedno ze źródeł wód mineralnych. Dzięki niemu w 1972 roku w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid” utworzono  Ośrodek Badawczy Kliniki Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej, a w 1993 roku uruchomiono pierwszą w Polsce sanatoryjną stację dializ.

Fotografia Franciszka Kokota.


8 kwietnia 2021 r., w wieku 69 lat zmarł Jan Taboł, długoletni Prezes Gorlickiego Klubu Abstynenta "Egida".
Klepsydra Jana Taboła.


11 kwietnia 2021 r., w wieku 76 lat zmarł Zbigniew Grygowicz, Radny Rady Miasta Gorlice w latach 1998-2014.
Klepsydra Zbigniewa Grygowicza.


30 maja br., w wieku 61 lat zmarła Renata Filipowicz, Radna Gorlickiej Rady Seniorów, Prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, założycielka Lokalnego Centrum Wolontariatu, inicjatorka Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice, wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach.
Klepsydra Renaty Filipowicza.


22 lipca 2021 r. zmarł Henryk Cup, zapaśnik, sędzia, trener i wychowawca gorlickich zapaśników m.in. Zbigniewa Krasowskiego, Grzegorza Brudzińskiego, założyciel UKS Dominkowice.
Klepsydra Henryka Cup.


23 sierpnia br., w wieku 98 lat zmarł Franciszek Wszołek – gorliczanin, górnik węglowy i naftowy, dyrektor kopalni WUJEK w Katowicach, wiceminister górnictwa i energetyki, wiceminister ds. eksportu, szef Górnictwa Naftowego i Gazowego w Polsce, szef Fabryk Maszyn Górniczych w Polsce, budowniczy fabryki Glinik w Gorlicach.

Był autorem wielu publikacji o tematyce górniczej i sportowej. Założyciel i pierwszy prezes Górniczego Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec, współzałożyciel GKS-u Tychy. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim OOP z Gwiazdą.
Franciszek Wszołek.


21 sierpnia br. zmarła Maria Cieśla – długoletni Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii w Gorlicach. Pani Maria była zaangażowana w życie społeczne miasta i rozwój gorlickiej oświaty.
Czarno-białe zdjęcie Marii Cieśli.


12 października br., w wieku 73 lat zmarł Ryszard Bobik – lekarz anestezjolog, długoletni pracownik szpitala w Gorlicach.


19 października br., w wieku 84 lat zmarła Danuta Jędryczka – mistrz cukiernictwa, wychowawca wielu pokoleń gorlickich cukierników, członkini zarządu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, podstarsza Cechu, ławnik Sądu Rejonowego.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.
Grób Zbigniewa Grygowicza.
Grób Jana Taboła.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.
Grób Piotrowskiej-Kukli.
Burmistrz i jego Zastępca na cmentarzu.