Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Prawie 15 mln zł z „Polskiego Ładu” na modernizację basenu oraz oświetlenia!

Prawie 15 mln zł z „Polskiego Ładu” na modernizację basenu oraz oświetlenia!

Treść

Długo wyczekiwanego remontu doczeka się otwarty basen kąpielowy, a dzięki modernizacji oświetlenia poprawi się także bezpieczeństwo gorliczan! Miasto Gorlice otrzymało łącznie 14 899 950 zł dofinansowania na realizację tych ważnych działań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”!

Wniosek na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty etap I” uzyskał dofinansowanie w kwocie 9 900 000 zł, co stanowi 90% szacunkowych kosztów zadania.

Celem inwestycji jest modernizacja miejskiego otwartego basenu kąpielowego, który co roku, w okresie letnim służy wszystkim mieszkańcom Gorlic i powiatu gorlickiego. Obiekt funkcjonuje od ponad 40 lat, przez co uległ znacznej degradacji – obecnie jego stan techniczny oraz wizualny pozostawia wiele do życzenia, a jego potencjał pozostaje niewykorzystany. Inwestycja dotyczyć będzie zarówno robót budowlanych jak i zakupów specjalistycznego wyposażenia basenu odkrytego, w tym zaplecza technicznego.

Realizacja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu gorliczan i mieszkańców regionu korzystających z basenu. Dodatkowo, zmodernizowane, nowoczesne otwarte kąpielisko będzie atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej regionu - dotychczas basen, ze względu na swój stan techniczny i estetykę, nie przyciągał turystów, co stanowiło duży brak na mapie turystycznej regionu!

Na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania” Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 4 999 950 zł! Szacunkowy koszt zadania to 5 555 500 zł.

Zadanie obejmie wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED wyposażone w sterowanie oraz dostosowanie istniejących opraw LED do systemu sterowania, a także modernizację szaf oświetleniowych, wymianę bezpieczników słupowych, części wysięgników słupowych oraz instalację inteligentnego zarządzania oświetleniem.

Realizacja wpłynie pozytywnie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale także pozwoli zadbać o środowisko, zmniejszając ilość zużytej energii elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla!

Cieszę się, że kolejne ważne inwestycje zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych! Oświetlenie pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, które jest sprawą niezmiennie priorytetową. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, to z kolei ważne działanie zarówno pod względem zdrowia mieszkańców, jak i turystyki. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie parlamentarzystom, a w szczególności Panu Senatorowi Wiktorowi Durlakowi, Pani Poseł Barbarze Bartuś oraz Panu Posłowi Danielowi Milewskiemu. - mówi burmistrz Rafał Kukla.