Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Gorlickie obiekty na liście punktów edukacyjnych Poznaj Polskę!

Gorlickie obiekty na liście punktów edukacyjnych Poznaj Polskę!

Treść

Niedawno ruszyło przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, w ramach którego można ubiegać się o granty na wycieczki szkolne do wskazanych przez Ministra miejsc, wśród których znalazły się dwa gorlickie obiekty!

Lista punktów edukacyjnych ukazła się początkiem września. W pierwszej wersji znalazł się na niej tylko jeden obiekt z ziemi gorlickiej – Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa. W związku z tym Burmistrz Rafał Kukla zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o ponowną analizę i dopisanie do niej dwóch bezsprzecznie ważnych miejsc – Muzeum Regionalnego PTTK im. Ignacego Łukasiewicza oraz Skansenu Przemysłu Naftowego Magdalena. Wniosek spotkał się z pozytywnym odzewem i lista została zaktualizowana o obiekty z Gorlic!

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia przyznawane są dotacje celowe w wysokości 5, 10 lub 15 tys. zł.