Sygnały alarmowe

Zachęcamy do zapoznania się z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi oraz sposobami ich ogłaszania i odwoływania.

Rodzaj sygnałów alarmowych emitowanych przez syreny i środki masowego przekazu określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku.