Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Burmistrz Rafał Kukla z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Rafał Kukla z absolutorium i wotum zaufania

Treść

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gorlice, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Gorlic wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowanie w sprawie wotum zaufania w sali sesyjnej.
Głosowanie nad wotum zaufania
dla Burmistrza Gorlic, poprzedziła dyskusja nad Raportem o stanie Miasta za 2020 rok (raport dostępny jest tutaj). Dokument został opracowany  w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Raport objął podsumowanie działalności burmistrza – w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.
Głosowanie nad absolutorium.
Kolejnym punktem sesji było głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2020. W wyniku głosowania Rada ponownie jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi. Przed głosowaniem radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Wręczenie kwiatów
Za udzielone jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium, burmistrz Rafał Kukla podziękował Radnym Rady Miasta oraz wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych. Korzystając z okazji złożył także życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego.

Jestem Państwu wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i poparcie wyrażone w dzisiejszym głosowaniu. Z dumą mogę powiedzieć, że z korzyścią dla Miasta, udało się zrealizować obrany na początku kierunek samorządu bez polityki. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawy lokalnej społeczności. Za okazane poparcie, dobrą oraz owocną współpracę, słowa podziękowania kieruję do Pani Poseł Barbary Bartuś, Wojewody, Marszałka, wszystkich Radnych Wojewódzkich w szczególności Pani Jadwigi Wójtowicz oraz Pana Stanisława Pasonia, Radnych Rady Miasta Gorlice. Dziękuję kierownikom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Gorlicach, jednostek organizacyjnych i pomocniczych, spółek miejskich. – mówi Rafał Kukla.