Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gorlic za rok 2019

Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Gorlic za rok 2019

Treść

Dziś (3.07) o godzinie 15.00 rozpoczęła się XXI Sesja Rady Miasta Gorlice, której głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Rafała Kukli z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2019.

W trakcie sesji odbyła się także  debata nad Raportem o stanie Miasta Gorlice, która poprzedziła głosowanie Rady Miasta w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi za 2019 rok.

W pierwszej kolejności Burmistrz Rafał Kukla zaprezentował Raport o stanie Miasta Gorlice za 2019 rok, opracowany  w oparciu o art. 28aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotowy raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Burmistrz -> Raport o stanie miasta -> 2019” (https://bip.malopolska.pl/umgorlice,m,336822,2019.html).

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, raport objął podsumowanie działalności burmistrza - w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Gorlice odbyła się dyskusja nad Raportem. W debacie tej, oprócz Radnych Rady Miasta Gorlice mogli również wziąć udział zgłoszeni Mieszkańcy. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2019. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Rafałowi Kukli.

Serdecznie dziękuję Radnym Rady Miasta Gorlice za udzielone absolutorium, za wsparcie, zrozumienie oraz zaufanie. To był rok dobrej współpracy i realizacji wspólnych celów. Wyrazy wdzięczności kieruję także do wszystkich moich współpracowników, którzy każdego dnia z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz naszego Miasta i Mieszkańców - mówi Burmistrz Rafał Kukla.