Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
LXXI Sesja Rady Miasta Gorlice – relacja na żywo

LXXI Sesja Rady Miasta Gorlice – relacja na żywo

Treść

Relacja na żywo z LXXI Sesji Rady Miasta Gorlice. Oglądaj TUTAJ.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
  2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad LXIX i LXX sesji RM Gorlice.
  3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 lutego do 15 marca 2024 r.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

b) w sprawie przystąpienia Miasta Gorlice do realizacji projektu pod nazwą ,,GOV4PeaCE’’, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, priorytet programowy 4.1: Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej,

c) w sprawie utworzenia i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych,

d) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Wesołej,

e) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Węgierskiej w Gorlicach,

f) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok,

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

h) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonej przy ul. Michalusa 1 w Gorlicach.

     5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.