Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Burmistrz Rafał Kukla z kwiatami za udzielone absolutrium i wotum zaufania za rok 2022

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Rafała Kukli

Treść

Podczas dzisiejszej (11.05) sesji Rady Miasta Gorlice, Radni udzielili Burmistrzowi Miasta Gorlice wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Głosowanie nad wotum zaufania, poprzedziła dyskusja nad Raportem o stanie Miasta za 2022 rok (raport dostępny jest tutaj).

Dokument został opracowany w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Raport objął podsumowanie działalności burmistrza – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku.
LIX Sesja Rady Miasta Gorlice
W wyniku głosowania, Radni udzielili burmistrzowi Rafałowi Kukli wotum zaufania, wynikiem: 18 głosów za, 2 głosy przeciw i jeden wstrzymujący się.
Wyniki głosowania nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Rafałowi Kukli
Kolejnym punktem sesji było głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2022.

W wyniku głosowania, Rada ponownie udzieliła absolutorium Burmistrzowi. Przed oddaniem głosu, Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium było 19 Radnych, przeciw 1, a od głosu wstrzymał się jeden Radny.
Wyniki głosowania nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Gorlice
„Serdecznie dziękuję Radnym Rady Miasta Gorlice za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. Pragnę także podziękować za współpracę i wsparcie parlamentarzystom, samorządowcom – na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, mojemu Zastępcy, Sekretarzowi Miasta, Skarbnik Miasta, obsłudze prawnej Urzędu Miejskiego, Prezesom, Dyrektorom i Kierownikom miejskich jednostek oraz wydziałów, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim, którzy zaangażowani są w sprawy naszego miasta. To był kolejny, dobry rok, ale wspólnymi siłami możemy jeszcze wiele osiągnąć, dlatego wierzę, że hasło przyświecające mi od kampanii wyborczej – samorząd bez polityki – stanie się mottem wszystkich, którym na sercu leży dobro Gorlic i jego mieszkańców, a dzięki zaangażowaniu Radnych i wszystkich moich współpracowników, uda się zrealizować kolejne, wspólne cele. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie!” – burmistrz Rafał Kukla.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2022 – prezentacja (pdf, 821 kb)
Wręczenie kwiatów burmistrzowi Rafałowi Kukli z okazji udzielenia wotum zaufania i absolutorium
Radni na LIX Sesji Rady Maista GorliceRadni podczas wręczania kwiatów Burmistrzowi