Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Sala obrd w Urzędzie Miejskim w Gorlicach

LIV Sesja Rady Miasta Gorlice

Treść

26 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Gorlice.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad LIII sesji RM Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
b) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice - Plan Nr 2’’ dla terenu położonego przy ul. Sokolskiej w Gorlicach,
c) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice - Plan Nr 4’’ dla terenu położonego w rejonie ul. Władysława Sikorskiego oraz dla terenów położonych w rejonie ul. Stróżowskiej w Gorlicach,
d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ‘’Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023’’,
e) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
f) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2022 do budżetu Miasta Gorlice,
g) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice,
i) w sprawie zmiany uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorlice,
j) w sprawie zmiany uchwały Nr 8/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta Gorlice,
k) w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gorlice.

5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.